Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές εργασίες, μεγάλη βιβλιογραφία και πάντα χρειάζεται να αφιερώσεις υπερβολικό χρόνο. Το academicline.com έχει τη δυνατότητα να σας βοηθήσει με τις μεταπτυχιακές σας εργασίες.

Επιπλέον, η εταιρεία μας προσφέρει μεταφράσεις ιταλικών, γαλλικών, γερμανικών, αγγλικών κ.α. επιστημονικών κειμένων που πάντα χρειάζεται κανείς να συμβουλευτεί για την εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής και κυρίως διδακτορικής εργασίας.
Συγκεκριμένα προσφέρουμε:
• Μεταπτυχιακές εργασίες σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους (Συγγραφή ολόκληρης της ή μεμονωμένων κομματιών, όπως μεθοδολογία, περίληψη, βιβλιογραφία, ανάλυση, εισαγωγή, Συμπέρασμα-πόρισμα-σύνοψη).
• Ενδιάμεσες εργασίες (Πρόοδοι).
• Στατιστικές αναλύσεις στο πρόγραμμα S.P.S.S και σε άλλα λογισμικά προγράμματα.
• Γενική ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας.
• Κριτική βιβλίου, άρθρου, περιοδικού.
• Παρουσιάσεις σε Powerpoint.
• Πλήρης επεξεργασία και σύνταξη κειμένων.
• Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσίες.
• Δακτυλογραφήσεις.
• Διορθώσεις ελληνικών και αγγλικών εργασιών, δοκιμίων και διατριβών.
• Μορφοποίηση εργασιών.
• Συγγραφή εκ νέου, αναδιοργάνωση και σύνταξη εργασιών και διατριβών.